Nuffnang

Friday, January 02, 2015

Preview of "Jyoryu Kaikyu ~ Fukumaru Hyakkaten Gaishobu ~ " (drama SP)

Title: Jyoryu Kaikyu ~ Fukumaru Hyakkaten Gaishobu 上流階級 ~ 富久丸百貨店外商部 ~
Official website: here
O.A. Date: 16 Jan 2015, 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Takadono Madoka
Cast: Takeuchi Yuko, Saito Takumi, Takenaka Naoto, Kusakari Masao, Asano Yuko, Takahata Atsuko, Moriguchi Yoko, Watanabe Ikkei, Tanaka Tetsushi, Baisho Mitsuko, Katsura Bunshi

No comments: