Nuffnang

Friday, January 02, 2015

Preview of "Hana Moyu" - 2015 NHK Taiga

Title: Hana Moyu 花燃ゆ
Official website: here
Official Facebook page: here
Official Twitter page: here
O.A. Start Date: 4 Jan 2015
Timeslot: Sundays 8pm
Cast (note that as the story progresses, more characters will be added): Inoue Mao, Osawa Takao, Iseya Yusuke, Higashide Masahiro, Nagatsuka Kyozo, Dan Fumi, Okuda Eiji, Harada Taizo, Yuka, Kitaoji Kinya, Matsuzaka Keiko, Higashiyama Noriyuki, Ishimaru Kanji, Naito Takashi, Wakamura Mayumi, Yamashita Shinji, Kora Kengo, Seto Koji, Gekidan Hitori, Sato Ryuta, Kaname Jun, Igawa Haruka, Tanaka Yoji, Katase Rino, Aso Yumi, Takuma Takayuki, Takahashi Hideki etc 

No comments: