Nuffnang

Saturday, December 03, 2016

Top 20 bestselling paperbacks in 2016 (Oricon)

The following is the list of top 20 bestselling paperbacks in 2016 (from 23 November 2015 to 20 November 2016). In this ranking, you will see a number of titles which had drama and adaptations which seems to suggest that this helps to increase sales of the original novels as well. The numbers in the brackets represent the number of copies sold:

1) Shousetsu Kimi no na wa - Shinkai Makoto (1,196,994)

2) Mugenbana - Higashino Keigo (559,515)

3) Nanatsu no Kaigi - Ikeido Jun (500,453)

4) Boku wa ashita, kinou no kimi to deeto suru - Nanatsuki Takafumi (482,673)

5) Sekai kara neko ga kieta nara - Kawamura Genki (437,376)

6) Murakami Kaizoku no Musume 1 - Wada Ryo (431,782)

7) Kamen Byoutou - Chinen Mikito (363,978)

8) Shokubutsu Zukan - Arikawa Hiro (361,479)

9) Ikari Part 1 - Yoshida Shuichi (359,206)

10) Murakami Kaizoku no Musume 2 - Wada Ryo (341,165)

11) Boukyou - Minato Kanae (332,076)

12) Soodo Art Online 17 Arishizeeshon Awakening - Kawahara Reki / abec (321,834)

13) Ikari Part 2  - Yoshida Shuichi (318,185)

14) Nanimono - Asai Ryou (317,085)

15) Inori no maku ga oriru toki - Higashino Keigo (315,201)

16) Shikisai wo motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi - Murakami Haruki (307,155)

17) 64 Part 1 - Yokoyama Hideo (301,576)

18) Soodo Art Online Progressive 004 - Kawahara Reki / abec (298,674)

19) Koukou Nyuushi - Minato Kanae (290,307)

20) Soodo Art Online 18 Arishizeeshon Lasting - Kawahara Reki / abec (288,839)

Source: Oricon

No comments: