Nuffnang

Tuesday, December 20, 2016

Preview of "Rakuen" - Winter 2017

Title: Rakuen 楽園 (Paradise)
Official website: here
O.A. Start Date: 8 January 2017
Timeslot: Sundays 10pm
Total number of episodes: 6
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Miyabe Miyuki
Cast: Nakama Yukie, Kuroki Hitomi, Kaho, Kaneko Nobuaki, Oshinari Shugo, Komoto Masahiro, Nishida Naomi, Ito Sairi, Kurosawa Hiroki, Riku Go, Ikeda Narushi, Hosoda Yoshihiko, Matsuda Miyuki, Ishizaka Koji, Kobayashi Kaoru

No comments: