Nuffnang

Sunday, July 09, 2017

Preview of "Teinen Joshi" - Summer 2017

Title: Teinen Joshi 定年女子 (Retirement Age Women)
Official website: here
O.A. Start Date: 9 July 2017
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 8
Cast: Minami Kaho, Yamaguchi Yuichiro, Kusakari Tamiyo, Shimizu Michiko, Ishino Mako, Machida Keita, Yamashita Rio, Takano Shiho, Kikuchi Momoko, Fuji Mariko, Terawaki Yasufumi, Kusabue Mitsuko

No comments: