Nuffnang

Wednesday, June 29, 2016

Preview of "Suki na hito ga iru koto" - Summer 2016

Title: Suki na hito ga iru koto 好きな人がいること (Having someone I like)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 11 July 2016
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Theme Song: Suki na hito ga iru koto by JY
Cast: Kiritani Mirei, Yamazaki Kento, Miura Shohei, Nomura Shuhei, Ohara Sakurako, Hamano Kenta, Sano Hinako, Iitoyo Marie, Nanao and Yoshida Kotaro

No comments: