Nuffnang

Monday, June 20, 2016

Preview of "Kibougaoka no Hitobito" (Summer 2016)

Title: Kibougaoka no Hitobito 希望ヶ丘の人びと (The people of Kibougaoka)
Official website: here
O.A. Start Date: 16 July 2016
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Shigematsu Kiyoshi
Scriptwriter: Okada Yoshikazu
Cast: Sawamura Ikki, Wakui Emi, Sakurada Hiyori, Ninomiya Keita, Ito Kazue, Rokkaku Seiji, Miyakawa Ichirota, Nakajima Hiroko, Yatsui Ichirou, Iwamoto Masuyo, Hiraizumi Sei and Terawaki Yasufumi 

No comments: