Nuffnang

Thursday, March 06, 2014

Top 20 artistes with the most CM exposure in 2013 (Video Research)

Figures in brackets indicate the ranking held in 2012.

Top 20 artistes in the Kanto region
1) Gouriki Ayame (3)
2) Ueto Aya (1)
3) Igawa Haruka (53)
4) Oshima Yuko (6)
5) Takei Emi (2)
6) Morisanchuu (486)
7) Takada Junji (7)
8) Shimazaki Haruka (164)
9) Yakusho Koji (43)
10) Sasaki Nozomi (4)
11) Watanabe Mayu (15)
12) Maeda Oushiro (707)
13) Shinoda Mariko (8)
14) Kyary Pamyu Pamyu (65)
15) Abe Hiroshi (23)
16) Bananaman (271)
17) Sakurai Sho (22)
18) Mukai Osamu (12)
19) Kojima Haruna (12)
20) Takahashi Keiko (28)

Top 20 artistes in the Kansai region
1) Gouriki Ayame (4)
2) Ueto Aya (1)
3) Takei Emi (2)
4) Aibu Saki (31)
5) Igawa Haruka (57)
6) Oshima Yuko (5)
7) Takimoto Miori (16)
8) Yakusho Koji (37)
9) Karasawa Toshiaki (9)
10) Morisanchuu (476)
11) Shimazaki Haruka (188)
12) Watanabe Mayu (12)
13) Ayase Haruka (3)
14) Becky (6)
15) Kyary Pamyu Pamyu (53)
16) Maeda Oushiro (851)
17) Shinoda Mariko (8)
18) Matsuoka Shuzo (13)
19) Sakurai Sho (27)
20) Takada Junji (22)

Top 20 artistes in the Nagoya region
1) Gouriki Ayame (3)
2) Ueto Aya (2)
3) Igawa Haruka (45)
4) Takei Emi (1)
5) Morisanchuu (476)
6) Oshima Yuko (5)
7) Kiritani Mirei (81)
8) Yakusho Koji (50)
9) Takimoto Miori (23)
10) Maeda Oushiro (777)
11) Abe Hiroshi (15)
12) Kyary Pamyu Pamyu (44)
13) Shimazaki Haruka (89)
14) Kichise Michiko (28)
15) Watanabe Mayu (11)
16) Ayase Haruka (4)
17) Mukai Osamu (13)
18) Becky (29)
19) Sakurai Sho (30)
20) Kojima Haruna (20)

No comments: