Nuffnang

Sunday, March 23, 2014

Preview of "Tokusou" - Spring 2014

Title: Tokusou
Official website: here
Broadcast by: WOWOW
O.A. Start Date: 11 May 2014
Timeslot: Sundays 10pm
Original novel by: Yura Hideyuki
Cast: Yoshioka Hidetaka, Matobu Sei, Yoshizawa Hisashi, Fukami Motoki, Hasegawa Tomoharu, Sano Shiro, Yajima Kenichi, Denden, Saiki Shigeru, Matsushige Yutaka, Miura Tomokazu

No comments: