Nuffnang

Wednesday, March 12, 2014

Preview of "Hanako to Anne" - NHK morning drama

Title: Hanako to Anne (Hanako and Anne)
Official website: here
Broadcast by: NHK
O.A. Start Date: 31 March 2014
Theme song: Nijiiro by Ayaka
Narrator: Miwa Akihiro
Cast: Yoshitaka Yuriko, Nakama Yukie, Suzuki Ryohei, Ihara Tsuyoshi, Muroi Shigeru, Kaku Kento, Kuroki Haru, Tsuchiya Tao, Kubota Masataka, Matsumoto Akiko, Cunning Takeyama, Nakajima Ayumu, Yoshida Kotaro, Asada Miyoko, Tomosaka Rie, Fujimoto Takahiro, Takanashi Rin

No comments: