Nuffnang

Monday, March 10, 2014

Preview of "Sono hi no mae ni" (NHK drama SP)

Title: Sono hi no mae ni その日の前に (Before that day)
Official website: here
Broadcast by: NHK
O.A. Date: 23rd and 30th March 2014, 10pm
Original work by: Shigematsu Kiyoshi
Cast: Sasaki Kuranosuke, Dan Rei, Hayashi Kohei, Sawada Riku, Miyazaki Yoshiko, Yoshida Kotaro, Kondo Yoshimasa

No comments: