Nuffnang

Sunday, March 02, 2014

Preview of "Kaseifu wa Mita!" (drama SP)

Title: Kaseifu wa Mita! (The housekeeper saw it!)
Official website: here
O.A. Date: 2 March 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Cast:
Sawaguchi Nobuko (Yonekura Ryoko)
Nakamura Akemi (Kitano Kii)
Uehara Michiko (Matsushita Yuki)
Uehara Natsuo (Omi Toshinori)
Uehara Keiko (Kitagawa Hiromi)
Uehara Yujiro (Hasegawa Tomoharu)
Kitamura Taizan (Sano Shiro)
Takasugi Denkichi (Musaka Naomasa)
Somei Akiko (Tsutsui Mariko)
Okano Hiroko (Muroi Shigeru)
Hirata Makiko (Azuma Chizuru)
Yamao Gentaro (Hashizume Isao)
Uehara Hidemitsu (Ito Shiro)

No comments: