Nuffnang

Wednesday, March 05, 2014

Preview of "Miyamoto Musashi" (drama SP)

Title: Miyamoto Musashi
Official website: here
Official blog: here
O.A. Dates: 15th and 16th March 2014, 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Cast: Kimura Takuya, Sawamura Ikki, Maki Youko, Yusuke Santa Maria, Kagawa Teruyuki, Matsuda Shota, Nakatani Miki, Baisho Mitsuko, Takeda Tetsuya, Yachigusa Kaoru, Nishida Toshiyuki, Aoki Munetaka, Azuma Mikihisa, Imai Masayuki, Ukaji Takashi, Guadalcanal Taka, Kaho, Sasano Takashi, Shinozuka Masaru, Suzuki Fuku, Takaoka Saki, Takasugi Wataru, Tsuruta Shinobu, Tsurumi Shingo, David Ito, Hakamada Yoshihiko, Hiraizumi Sei, Hiruma Yoshinori, Morimoto Reo, Ryu Raita, Watanabe Dai

No comments: