Nuffnang

Monday, January 04, 2016

Preview of "Naomi to Kanako" - Winter 2016

Title: Naomi to Kanako ナオミとカナコ (Naomi & Kanako)
Official website: here
O.A. Start Date: 14 January 2016
Timeslot: Thursdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Okuda Hideo
Theme Song: No more by EXILE ATSUSHI + AI
Cast: Hirosue Ryoko, Uchida Yuki, Yoshida Yo, Miyakawa Ichirota, Yamaji Kazuhiro, Inukai Atsuhiro, Takahata Atsuko, Sato Ryuta

No comments: