Nuffnang

Wednesday, January 06, 2016

Preview of "Kazoku no Katachi" - Winter 2016

Title: Kazoku no Katachi 家族ノカタチ
Official website: here
Official Twitter: here
Official Instagram: here
O.A. Start Date: 17 January 2016
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Cast: Katori Shingo, Ueno Juri, Mizuhara Kiko, Arakawa Yoshiyoshi, Chiba Yudai, Yanagihara Kanako, Nakamura An, Mizuno Miki, Fubuki Jun, Nishida Toshiyuki

No comments: