Nuffnang

Saturday, February 08, 2014

2014 Top 10 favourite TV hosts (Oricon)

1) Akashiya Sanma

2) Ueda Shinya (Cream Stew)

3) Nakai Masahiro (SMAP)

4) Tamori

5) Sakurai Sho (Arashi)

6) Imada Koji

7) Azumi Shinichiro

8) Ariyoshi Hiroiki

9) Downtown

10) Hattori Shinichi

Source: Oricon

No comments: