Nuffnang

Sunday, February 23, 2014

2014 Top 10 ranking of most desired male celebrities who you want as a boyfriend (Oricon)

1) Sakurai Sho (Arashi)

2) Fukuyama Masaharu

3) Matsumoto Jun (Arashi)

4) Mukai Osamu

5) Ohno Satoshi (Arashi)

6) Nishijima Hidetoshi

7) Aiba Masaki (Arashi)

8) Miura Haruma

9) Ninomiya Kazunari (Arashi)

10) Saito Takumi

Source: Oricon

No comments: