Thursday, April 25, 2019

Preview of "Mistress - Onnatachi no himitsu -" - Spring 2019

Title: Mistress - Onnatachi no himitsu - ミストレス - 女たちの秘密 - (Mistress - Secrets of the women -)
Official website: here
O.A. Start Date: 19 April 2019
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 10
Theme Song: "Bakemono" by Nakamura Emi
Cast: Hasegawa Kyoko, Mizuno Miki, Hyunri, Oomasa Aya, Sugino Yosuke, Asou Yumi, Hashimoto Satoshi, Kanie Ippei, Komoto Masahiro, Yoshizawa Hisashi, Kakei Miwako, Sato Ryuta, Hosoda Yoshihiko, Hotaru Yukijirou, Shinoda Mariko, Mori Yusaku & Yamadera Koichi

No comments: