Monday, April 08, 2019

Preview of "Shuudan Sasen!!" - Spring 2019

Title: Shuudan Sasen!! 集団左遷!! (Mass Demotion!!)
Official website: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 21 April 2019
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Ebato Tetsuo
Cast: Fukuyama Masaharu, Kagawa Teruyuki, Kamiki Ryuunosuke, Nakamura An, Inowaki Kai, Takahashi Kazuya, Sakoda Takaya, Masuda Shuuichiro, Taniguchi Shota, Hashimoto Mami, Ichimura Masachika, Kote Shinya, Akahori Masaaki, Papaiya Suzuki, Sakou Yoshi, Hashizume Jun, Tsukayama Masane, Yagi Akiko, Nishida Naomi, Omi Toshinori and Mikami Hiroshi

No comments: