Friday, April 19, 2019

Preview of "Denei Shoujo 2019" - Spring 2019

Title: Denei Shoujo 2019 電影少女 2019 (Video Girl Mai 2019)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 11 Apr 2019
Timeslot: Thursdays 1am
Broadcast by: TV Tokyo
Original manga by: Katsura Masakazu
Theme Song: "Karamaru" by KERENMI feat. Oohira Mizuki
Cast: Yamashita Mizuki, Hagiwara Riku, Takeda Rena, Kuroki Hikari, Shinjo Yume, Ooshita Hiroto, Kubota Kousuke, Masaki Reiya, Momotsuki Nashiko, Kai Shouma, Miura Masaki, Morioka Ryu, Komatsu Kazushige, Okada Yoshinori & Totsugi Shigeyuki

No comments: