Saturday, April 13, 2019

Preview of "Kinkyuu Torishirabeshitsu 3rd Season" - Spring 2019

Title: Kinkyuu Torishirabeshitsu 3rd Season 緊急取調室 (Emergency Interrogation Room 3rd Season)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 11 April 2019
Timeslot: Thursdays 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Theme Song: "Prime Numbers" by Ieiri Leo
Cast: Amami Yuki, Tanaka Tetsushi, Hayami Mokomichi, Suzuki Kosuke, Ookura Koji, Tsukaji Muga, Denden, Kohinata Fumiyo, Nakamura Shizuka & Ikushima Yuki

No comments: