Saturday, April 27, 2019

Preview of "Digital Tattoo" - Spring 2019

Title: Digital Tattoo デジタル・タトゥー
Official website: here
O.A. Start Date: 18 May 2019
Timeslot: Saturdays 9pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 5
Cast: Takahashi Katsumi, Seto Koji, Karata Erika, Takezai Terunosuke, Konno Hiroki, Ike Nwala, Iida Kisuke, Kubota Sayu, Arai Atsushi, Kondo Koen, Nakamura Yasuhi, Nakagoshi Noriko, Tokunaga Eri, Yada Akiko, Asaka Mayumi, Yashima Norito & Ibu Masato

No comments: