Monday, January 29, 2018

Winners of the 39th Yokohama Film Festival (2017)

Best Movie: Yozora wa itsudemo saikou mitsudo no aoiro da

Best Director: Shiraishi Kazuya (Kanojo ga sono na wo shiranai toritachi / Mesunekotachi)

Best Newcomer Director: Ishikawa Kei (Gukoroku) / Morigaki Yukihiro (Ojiichan, shinjattatte)

Best Script: Ishii Yuya (Yozora wa itsudemo saikou mitsudo no aoiro da)

Best Cinematography: Kamakari Youichi (Yozora wa itsudemo saikou mitsudo no aoiro da)

Best Leading Actor: Ikematsu Sousuke (Yozora wa itsudemo saikou mitsudo no aoiro da)

Best Leading Actress: Aoi Yu (Kanojo ga sono na wo shiranai toritachi)

Best Supporting Actor: Shiomi Sansei (Outrage Saishusho) / Matsuzaka Toori (Kanojo ga sono na wo shiranai toritachi)

Best Supporting Actress: Usuda Asami (Gukoroku) / Matsumoto Wakana (Gukoroku)

Best Newcomer: Ishibashi Shizuka (Yozora wa itsudemo saikou mitsudo no aoiro da) / Kishii Yukino (Ojiichan, shinjattatte)

Judges' Special Award: Romance Porno Reboot Project

Special Award: Nishida Toshiyuki

Source: Crank In

No comments: