Nuffnang

Saturday, January 27, 2018

Preview of "Mikaiketsu Jiken Sekihoutai Jiken" (Drama SP)

Title: Mikaiketsu Jiken Sekihoutai Jiken 未解決事件赤報隊事件 (Unresolved case The Sekihoutai Case)
Official website: here
O.A. Date: 27 January 2018 at 7.30pm
Broadcast by: NHK
Cast: Kusanagi Tsuyoshi, Kamiji Yusuke, Hasegawa Tomoharu, Maruyama Tomomi, Horiuchi Keiko, Nakagoshi Noriko, Matsuzawa Kazuyuki, Miyagawa Ichirota, Murata Takehiro etc.

No comments: