Nuffnang

Sunday, November 23, 2014

The Ideal Celebrity Couple Ranking 2014 (Meiji Yasuda Insurance)

The numbers in brackets indicate the number of respondents who voted for them:

1) Miura Tomokazu & Yamaguchi Momoe (No.1 for 9 years in a row - 232)

2) Sasaki Kensuke & Hokuto Akira (127)

3) Kuwata Keisuke & Hara Yuko (73)

4) Karasawa Toshiaki & Yamaguchi Tomoko (65)

5) Mizutani Yutaka & Ito Ran (58)

6) Nakura Jun & Watanabe Marina (57)

7) Kinashi Noritake & Yasuda Narumi (51)

8) Yamashita Tatsuro & Takeuchi Mariya (49)

9) Tanaka Masahiro & Satoda Mai (44)

10) Watanabe Toru & Sakakibara Ikue (43)

11) Eguchi Yosuke & Moritaka Chisato (39)

12) Ichimura Masachika & Shinohara Ryoko / Suzuki Osamu & Oshima Miyuki / Nakamura Masatoshi & Igarashi Junko (36)

Source: Yasuda Meiji Insurance

No comments: