Nuffnang

Sunday, November 30, 2014

Preview of "Kageriyuku Natsu" (WOWOW)

Title: Kageriyuku Natsu 翳りゆく夏 (The Darkening Summer)
Official website: here
O.A. Start Date: 18 Jan 2015
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 5
Original novel by: Akai Mihiro
Cast: Watabe Atsuro, Tokito Saburo, Kadowaki Mugi, Suda Masaki, Iwamatsu Ryo, Takito Kenichi, Aoi Wakana, Iwamoto Masuyo, Toda Masahiro, Shimada Kyusaku, Hasegawa Tomoharu, Maeda Atsuko, Moriguchi Yoko, Tsuruta Mayu, Kiba Katsumi, Nakada Yoshiko, Sato Bsaku, Itaya Yuka, Hashizume Isao

No comments: