Nuffnang

Sunday, November 23, 2014

Ranking of most desired male celebrities as marriage partners (My Navi Woman)

1) Mukai Osamu

2) Nishijima Hidetoshi

3) Fukuyama Masaharu

4) Sakurai Sho / Sakai Masato

6) Hayami Mokomichi / Tsumabuki Satoshi / Saito Takumi

Source: My Navi

No comments: