Nuffnang

Monday, December 23, 2013

Preview of "Nemuri no Mori"

Title: Nemuri no Mori
Official website: here
O.A. Date: 2 January 2014, 9pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Higashino Keigo
Cast: Abe Hiroshi, Ishihara Satomi, Otozuki Kei, Kinami Haruka, Otani Eiko, Miyao Shuntaro, Takezai Terunosuke, Kato Toranosuke, Uchida Asahi, Triendl Reina, Emi Kurara, Matsuo Takashi, Nadao Tatsuo, Hira Takehiro, Horiuchi Keiko, Kusamura Reiko, Emoto Akira, Yamazaki Tsutomu

No comments: