Nuffnang

Saturday, December 28, 2013

Preview of "Boku no Ita Jikan" - Winter 2014

Title: Boku no Ita Jikan
Official website: here
Official blog: here
O.A. Start Date: 8 Jan 2014
Timeslot: Wednesdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Cast: Miura Haruma, Tabe Mikako, Saito Takumi, Kazama Shunsuke, Yamamoto Mitsuki, Nomura Shuhei, Hamabe Minami, Fubukoshi Mitsuru, Koichi Mantaro, Asada Miyoko, Harada Mieko

No comments: