Nuffnang

Saturday, April 14, 2018

Preview of "Shitsuji Saionji no Meisuiri" - Spring 2018

Title: Shitsuji Saionji no Meisuiri 執事西園寺の名推理 (Butler Saionji's Famous Reasoning)
Official website: here
O.A. Start Date: 13 April 2018
Timeslot: Fridays 8pm
Broadcast by: TV Tokyo
Cast: Kamikawa Takaya, Yachigusa Kaoru, Sato Jiro, Okamoto Rei, Iketani Nobue, Hirayama Yusuke, Satomi Kotaro, Asari Yosuke & Furuya Ikko

No comments: