Friday, April 06, 2018

Preview of "Monte Cristo Haku - Karei naru Fukushuu -" - Spring 2018

Title: Monte Cristo Haku - Karei naru Fukushuu - モンテ・クリスト伯 - 華麗なる復讐 - (Count Monte Cristo - The Splendid Revenge -)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 19 April 2018
Timeslot: Thursdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Alexandre Dumas
Theme Song: "Echo" by Dean Fujioka
Cast: Dean Fujioka, Ookura Tadayoshi, Yamamoto Mizuki, Takasugi Mahiro, Hayama Shono, Kishii Yukino, Sakurai Yuki, Miura Masaki, Shibukawa Kiyohiko, Arai Hirofumi, Tanaka Min, Fubuki Jun, Kinoshita Houka, Yamaguchi Sayaka, Ibu Masato, Inamori Izumi & Takahashi Katsunori

No comments: