Nuffnang

Wednesday, April 27, 2016

Preview of "Totto Terebi" - Spring 2016

Title: Totto Terebi トットてれび (Totto TV)
Official website: here
O.A. Start Date: 30 April 2016
Timeslot: Saturdays 8.15pm
Broadcast by: NHK
Original novels: "Totto Hitori" & "Totto Channel" by Kuroyanagi Tetsuko
Narrator: Koizumi Kyoko
Cast: Mitsushima Hikari, Nakamura Shido, Nishikido Ryo, Mimura, Hamada Gaku, Yasuda Narumi, Matsushige Yutaka, Omori Nao, Takeda Tetsuya, Yoshida Eisaku, Kishimoto Kayoko, Yoshida Kotaro, Kuroyanagi Tetsuko 

No comments: