Nuffnang

Sunday, April 24, 2016

Preview of "Kakkou no tamago wa dare no mono" (WOWOW)

Title: Kakkou no tamago wa dare no mono カッコウの卵は誰のもの (Whose cuckoo's egg is this)
Official website: here
O.A. Start Date: 27 March 2016
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Higashino Keigo
Cast: Tsuchiya Tao, Hongo Kanata, Totsugi Shigeyuki, Ihara Tsuyoshi, Mano Erina, Takasugi Mahiru, Morinaga Yuki, Yano Masato, Toda Masahiro, Yamashita Yorie, Otsuru Gidan, Maeda Aki, Kataoka Reiko, Ginpuncho, Yajima Kenichi, Asano Kazuyuki

No comments: