Nuffnang

Saturday, July 19, 2014

Top 10 male artistes who made a breakthrough in the first half of 2014 (Oricon)

1) Fukushi Sota

2) Higashide Masahiro

3) Sakai Masato

4) Nishijima Hidetoshi

5) Yamazaki Kento

6) Takito Kenichi

7) Miura Shohei

8) Ikematsu Sosuke

9) Suda Masaki / Ayano Go / Kataoka Ainosuke

Source: Oricon

No comments: