Nuffnang

Saturday, July 05, 2014

Preview of "Petero no Souretsu" - Summer 2014

Title: Petero no Souretsu ペテロの葬列 (The Funeral Procession of Petero)
Official website: here
Official Twitter page: here
O.A. Start Date: 7 July 2014
Timeslot: Mondays 8pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Miyabe Miyuki
Cast: Koizumi Kotaro, Hasegawa Kyoko, Kuninaka Ryoko, Muro Tsuyoshi, Takahashi Issei, Aoyama Noriko, Hosoda Yoshihiko, Okamoto Rei, Emi Kurara, Chiba Tetsuya, Shimizu Tomika, Inukai Atsuhiro, Kobayashi Seiran, Shibukawa Kiyohiko, Mizuhashi Kenji, Kanayama Kazuhiko, Aran Kei, Nishimura Motoki, Fuji Manami, Shima Kaori, Shiba Toshio, Honda Hirotaro, Mine Raita, Muroi Shigeru, Nagatsuka Kyozo, Hira Mikijiro 

No comments: