Nuffnang

Thursday, July 03, 2014

Preview of "HERO 2" - Summer 2014

Title: HERO 2
Official website: here
O.A. Start Date: 14 July 2014
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Cast: Kimura Takuya, Kitagawa Keiko, Matsushige Yutaka, Sugimoto Tetta, Yashima Norito, Hamada Gaku, Kohinata Fumio, Yoshida Yo, Masana Bokuzo, Katsuya, Kadono Takuzo, Tanaka Yoji

No comments: