Nuffnang

Friday, July 11, 2014

Top 10 actresses who made a breakthrough in the first half of 2014 (Oricon)

1) Arimura Kasumi

2) An

3) Nounen Rena

4) Nikaido Fumi

5) Yoshitaka Yuriko

6) Takahata Mitsuki

7) Ishihara Satomi / Gouriki Ayame

9) Matsu Takako

10) Hashimoto Ai

Source: Oricon

No comments: