Nuffnang

Tuesday, July 15, 2014

Preview of "Hakugin Jack" (drama SP)

Title: Hakugin Jack 白銀ジャック
Official website: here
O.A. Date: 2 August 2014, 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Original novel by: Higashino Keigo
Cast: Watanabe Ken, Okada Masaki, Hirosue Ryoko, Suzuki Kosuke, Shonozaki Ken, Yasuda Ken, Nakao Akiyoshi, Yamashita Rio, Kaneda Akio, Watanabe Tetsu, Omiya Taro, Bengal, Hiraizumi Sei, Nogiwa Yoko, Kunimura Jun

No comments: