Nuffnang

Sunday, July 13, 2014

Preview of "Zainin no Uso" - Summer 2014

Title: Zainin no Uso 罪人の嘘 (The Sinner's Lies)
Official website: here
O.A. Start Date: 31 August 2014
Timeslot: Sundays 10pm
Total number of episodes: 5
Scriptwriter: Kaneko Arisa
Cast: Ito Hideaki, Takito Kenichi, Kimura Yoshino, Nakamura Aoi, Komoto Masahiro, Kataoka Reiko, Majima Hidekazu, Emoto Tokio, Shibukawa Kiyohiko, Okunuki Kaoru, Takenaka Naoto, Yajima Kenichi, Tsuda Kenji, Otoo Takuma, Kitami Toshiyuki, Matsushige Yutaka, Tsutsui Michitaka, Nakadai Tatsuya

No comments: