Nuffnang

Monday, April 07, 2014

Preview of "Zoku Saigo kara nibanme no koi" - Spring 2014

Title: Zoku Saigo kara nibanme no koi 続・最後から二番目の恋 (Continued. The second-last love)
Official website: here
Broadcast by: FujiTV
O.A. Start Date: 17 April 2014
Timeslot: Thursdays 10pm
Cast: Koizumi Kyoko, Naka Kiichi, Sakaguchi Kenji, Uchida Yuki, Iijima Naoko, Hasegawa Kyoko, Kase Ryo, Moriguchi Hiroko, Asano Kazuyuki

No comments: