Nuffnang

Sunday, April 06, 2014

Preview of "SMOKING GUN Ketteiteki Shouko" - Spring 2014

Title: SMOKING GUN Ketteiteki Shouko スモーキング ガン 決定的証拠 (Smoking Gun - The decisive evidence)
Official website: here
Official Facebook page: here
Official blog: here
Broadcast by: FujiTV
O.A. Start Date: 9 April 2014
Timeslot: Wednesdays 10pm
Original manga by: Yokomaku Tomohiro and Takeya Shuji
Theme song: Jesus Friend by N Shukugawa Boys
Cast: Katori Shingo, Nishiuchi Mariya, Nakayama Yuma, Ando Tamae, Hamada Kokone, Suzuki Honami, Kurashina Kana, Issei Ogata, Tanihara Shosuke

No comments: