Friday, March 13, 2020

Winners of the 43rd Nippon Academy Awards (2019)

Best Movie: Shinbun Kisha

Best Animation Movie: Tenki no Ko

Best Director: Takeuchi Hideki - Tonde Saitama

Best Scriptwriter: Tokunaga Yuichi - Tonde Saitama

Best Leading Actor: Matsuzaka Toori - Shinbun Kisha

Best Leading Actress: Shim Eun-kyung - Shinbun Kisha

Best Supporting Actor: Yoshizawa Ryo - Kingdom

Best Supporting Actress: Nagasawa Masami - Kingdom

Best Cinematography: Kawazu Taro - Kingdom

Best Music: RADWIMPS - Tenki no Ko

Best Art: Saito Iwao - Kingdom

Best Sound: Kureishi Yoshifumi - Mitsubachi to Enrai

Best Editing: Kawamura Shinji - Tonde Saitama

Best Foreign Movie: Joker

Newcomer Awards:
Kishii Yukino - Ai ga nanda
Kuroshima Yuina - Katsuben!
Yoshioka Riho - Mienai Mokugekisha / Parallel World Love Story
Suzuka Ouji - Mitsubachi to Enrai
Morisaki Win - Mitsubachi to Enrai
Yokohama Ryuusei - Aiuta - Yakusoku no Nakuhito / Inakunare, Gunjou / Chia Danshi!!

Hot Topic - Movie: Kessan! Chuushingura

Hot Topic - Actor: Hoshino Gen - Hikkoshi Daimyo!

Source: Natalie

No comments: