Tuesday, March 24, 2020

Preview of "Pareto no Gosan ~ Caseworker satsujin jiken" - Winter 2020

Title: Pareto no Gosan ~ Caseworker satsujin jiken パレートの誤算 ~ ケースワーカー殺人事件 (The Miscalculation of Pareto ~ The Caseworker Murder Case)
Official website: here
O.A. Start Date: 7 March 2020
Timeslot: 10pm on Saturdays
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 5
Cast: Hashimoto Ai, Masuda Takahisa, Kitamura Yukiya, Matsumoto Marika, Wada Masato, Tomite Ami, Nasu Yuto, Yoshida Mebuki, Koichi Mantaro, Nishida Naomi & Omi Toshinori

No comments: