Sunday, March 29, 2020

Preview of "Yell" - NHK Morning Drama (2020)

Title: Yell エール
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 30 March 2020
Timeslot: Mondays to Fridays 8am (A weekly digest will be shown on Saturdays)
Broadcast by: NHK
Theme Song: "Hoshikage no Yell" by GReeeeN
Narrator: Tsuda Kenjiro
Cast: Kubota Masataka, Nikaidou Fumi, Karasawa Toshiaki, Kikuchi Momoko, Sakumoto Takara, Kazama Morio, Moriyama Naotaro, Yamazaki Ikusaburo, Nakamura Aoi, Sugawara Daikichi, Shimizu Shin, Tanaka Taketo, Aijima Kazuyuki, Matsuo Satoru, Horiuchi Keiko, Mochizuki Ayumu, Hotta Mayu, Yakushimaru Hiroko, Mitsuishi Ken, Matsui Rena, Mori Nana, Shibasaki Kou, Yoshihara Mitsuo, Hirata Mitsuru, Furukawa Yuuta, Furuta Arata, Noda Yojiro, Kayano, Nomaguchi Tooru, Naka Riisa, Miura Takahiro, Inoue Nozomi, Kakizawa Hayato, Kominami Mayuko etc.

No comments: