Thursday, December 06, 2018

Preview of "Kokou no Mesu" - Winter 2019

Title: Kokou no Mesu 孤高のメス (A Lone Scalpel)
Official website: here
O.A. Start Date: 13 Jan 2019
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 8
Original novel by: Ohgane Toshihiko
Cast: Takizawa Hideaki, Nakamura Tooru, Kudo Asuka, Yamamoto Mizuki, Ishimaru Kanji, Nagatsuka Kyozo, Miyakawa Ichirota, Riju Go, Miura Masaki, Kondo Koen, Musaka Naomasa, Honda Hirotaro & Kimura Midoriko

No comments: