Saturday, December 22, 2018

Preview of "Inugamike no Ichizoku" (2018 drama SP)

Title: Inugamike no Ichizoku 犬神家の一族 (The Inugami clan)
Official website: here
O.A. Start Date: 24 Dec 2018 at 9.30pm
Broadcast by: FujiTV
Cast: Kato Shigeaki, Kaku Kento, Takanashi Rin, Yabu Kouta, Shinagawa Toru, Kasahara Hideyuki, Ando Sei, Tanabe Kenichiro, Shoji Yusuke, Sakaguchi Ryotaro, Matsuda Miyuki, Ryo, Kajiwara Zen, Satoi Kenta, Ookura Koji, Ono Takehiko, Kaji Meiko, Itao Itsuji, Namase Katsuhisa, Satomi Kotaro & Kuroki Hitomi

No comments: