Saturday, December 29, 2018

Preview of "Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi" - Winter 2019

Title: Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi 初めて恋をした日に読む話 (The story to read on the first time I fall in love)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 15 Jan 2019
Timeslot: Tuesdays 10pm
Broadcast by: TBS
Original manga by: Mochida Aki
Cast: Fukada Kyoko, Nagayama Kento, Yokohama Ryuusei, Nakamura Tomoya, Takahashi Yo, Hamanaka Bunichi, Yoshikawa Ai, Nagata Takato, Horike Kazuki, Sakurai Keisuke, Wakabayashi Takuya, Kato Konatsu, Kurosaki Reina, Ishimaru Kenjiro, Tsurumi Shingo, Adachi Yumi, Minagawa Sarutoki, Namase Katsuhisa & Dan Fumi

No comments: