Saturday, December 29, 2018

Preview of "Atarashii Ousama" - Winter 2019

Title: Atarashii Ousama 新しい王様 (The New King)
Official website: here
Season 1 O.A. Start Date: 8 Jan 2019
Timeslot: Tuesdays 11.56pm
Broadcast by: TBS
Season 2 O.A. Start Date: 17 Jan 2019 at 12.26am
Broadcast by: Paravi
Cast: Fujiwara Tatsuya, Sugino Yosuke, Takeda Rena, Natsuna, Izumi Rika, Ashina Sei, Mao, Takahashi Maryjun, Nonami Maho, Aijima Kazuyuki, Yamanaka Takashi, Nakamaru Shinsho, Tsurumi Shingo, Koseki Yuta, MEGUMI, Moro Morooka, Ishiguro Ken, Yashima Norito & Kagawa Teruyuki

No comments: