Nuffnang

Friday, February 05, 2016

The 87th Drama Academy Awards (Autumn 2015) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Ishihara Satomi - 5-ji kara 9-ji made Watashi ni koishita obosan
2) Aragaki Yui - Okitegami Kyoko no Biboroku
3) Amami Yuki - Gisou no Fuufu

Voters Ranking Top 5
1) Ishihara Satomi - 5-ji kara 9-ji made Watashi ni koishita obosan
2) Aragaki Yui - Okitegami Kyoko no Biboroku
3) Amami Yuki - Gisou no Fuufu
4) Inoue Mao - Hana Moyu
5) Shinohara Ryoko - Otona Joshi

TV Reporters Ranking Top 5
1) Ishihara Satomi - 5-ji kara 9-ji made Watashi ni koishita obosan
2) Aragaki Yui - Okitegami Kyoko no Biboroku
3) Amami Yuki - Gisou no Fuufu
4) Inoue Mao - Hana Moyu
5) Shinohara Ryoko - Otona Joshi

Judges Ranking Top 5
1) Amami Yuki - Gisou no Fuufu
2) Aragaki Yui - Okitegami Kyoko no Biboroku
3) Ishihara Satomi - 5-ji kara 9-ji made Watashi ni koishita obosan
4) Inoue Mao - Hana Moyu
5) Karina - Kekkon shiki no zenjitsu ni / Sakuma Yui - Transit Girls

Source: The Television