Nuffnang

Friday, February 05, 2016

The 87th Drama Academy Awards (Autumn 2015) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Nanao - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
2) Yoshida Yo - Kounodori
3) Kimura Fumino - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo

Voters Ranking Top 5
1) Nanao - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
2) Takanashi Rin - 5-ji kara 9-ji made Watashi ni koishita obosan
3) Yoshida Yo - Kounodori
4) Matsuoka Mayu - Kounodori
5) Uchida Rio - Okitegami Kyoko no Biboroku

TV Reporters Ranking Top 5
1) Nanao - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
2) Kimura Fumino - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
3) Yoshida Yo - Kounodori
4) Matsuoka Mayu - Kounodori
5) Morikawa Aoi - Prison School

Judges Ranking Top 5
1) Nanao - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
2) Yoshida Yo - Kounodori
3) Ono Machiko - Okashi no Ie
4) Kimura Fumino - Siren Keiji x Kanojo x Kanzen Akujo
5) Mamoru Asana - Prison School

1 comment:

Anonymous said...

Kara Tachibana definitely deserves this